تازه‌ها:
Home / شعر / همه (page 8)

همه

دختر و افسر مرزی

دختر: راستی آقا افسره سیم‌های خاردار چرا هستند؟ چرا ساخته شدند؟   افسر: برای اینکه کسی از کشور خارج نشود کسی فرار نکند.   دختر: مین‌ها چی؟ مین‌ها چرا ساخته شدند؟   افسر: برای اینکه کسی  وارد کشور نشود.   دختر: اما پرنده‌ها همه روزه از کشورخارج می‌شوند همه روزه …

ادامه مطلب