تازه‌ها:

در خیال ریگ

قلاب،لب های ماهی را دریده بود رمه‌ی اسبی در نگاهش خزید و فلس‌های پژمرده‌اش دلتنگ جنگ با امواج بودند.   اسب‌ها،شیهه کنان کمر کوه را شکستند و ماهی گریستن را بلد نبود آرام،در خیال ریگ‌ها و موج‌ها جان داد.   «۱۵/۳/۹۳»

ادامه مطلب

شعر

بگذار شعر پچ پچ ساده‌ی کودکان باشد به هنگام ترس از دیدن در بازی قایم باشک کوچه‌های گرسنه من پنهان شده‌ام قدم‌های نزدیک شدنت را می‌شمارم نگاهت بر پنهانی‌ام می‌افتد هر دو می‌دانیم تقصیر از دیوار است که نور در آغوشش جای نمی‌گیرد هردو کودکانی بزرگ هستیم اگر دیوار به …

ادامه مطلب

دختر و افسر مرزی

دختر: راستی آقا افسره سیم‌های خاردار چرا هستند؟ چرا ساخته شدند؟   افسر: برای اینکه کسی از کشور خارج نشود کسی فرار نکند.   دختر: مین‌ها چی؟ مین‌ها چرا ساخته شدند؟   افسر: برای اینکه کسی  وارد کشور نشود.   دختر: اما پرنده‌ها همه روزه از کشورخارج می‌شوند همه روزه …

ادامه مطلب